Mandatperioden 2015-2018

Socialdemokraterna har under den gånga mandatperioden gjort följande:

Detta har vi gjort:
– Vi har beslutat att successivt återta huvudmannaskapet för den kommunala vuxenutbildningen.
– Vi erbjuder elever en naturupplevelse genom vår naturskola
– Byggt upp och ut kommunens gymnasieskola med resultat att vi alla nu fått se glada och
framgångsrika elever fira studenten på torget.
– Byggt ut grundskolan och förskolan och arbetat bort barnomsorgskön
– Infört sommarkulturskolan och satsat på kulturskolan, vilket gett skolan ett fint pris.
– Infört campus – en högskola i kommunen
– Arbetat med digitalisering för att rusta eleverna och infört en dator för alla. Ett arbete som gett
kommunen en fin utmärkelse.
– Satsat extra resurser på Buns verksamhetsområde
– Vid ranking av landets skolkommuner fört upp kommunen från en av landets sämsta till en av de bästa.
Från plats 250 till plats 51 av landets 290 kommuner.

Detta vill vi göra:
– Införa syskonförtur i förskolan samt tillse att barnomsorgen öppnar tidigare på morgonen – kl. 06.00.
– Minska antalet barn i barngrupperna inom förskolan
– Införa ett ungdomsfullmäktige i kommunen för ungdomar upp till och med 21 år.
– Arbeta mot målet en avgiftsfri kulturskola
– Värna om våra byskolor
– Införa en praktik- och anställningsgaranti för de som utbildar sig inom bristyrken såsom förskolan, vård
och omsorg.
– Fokus på måluppfyllelse, kvalitet, kunskap och trygghet i skolan.
– Omedelbara åtgärder vid mobbning och kränkningar.
– Vuxenutbildning i Simrishamn med kommunen som huvudman
– Lyfta fram särskolan
– Fokus på integrationsarbetet där språkkunskaper och insikter om det svenska samhället, våra normer och
vår kultur är avgörande
– Fortsatta satsningar på arbetet vad avser delaktighet och inflytande så att både barn/elever och
föräldrar hörs och syns i Simrishamns kommun.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *