Årsmöte

Välkommen till vårt årsmöte den 24 mars kl 18:00 PRO lokalen Borrby

Läs mer

Pub efter jubb

Hej Välkommen på en träff med samvaro och gemenskap

Läs mer

Toftakärrs framtid

Vilka möjligheter finns det att bevara Toftakärr som Särskilt boende? Ska fastigheten ha andra verksamheter? Vi diskuterar gärna med dig om framtiden för Toftakärr Välkomna 23 januari kl 19:00 PRO Borrbys lokaler Ingen föranmälan behövs

Läs mer

Julhälsning

Läs mer

Handlingsprogram 2023-2026

Vårt handlingsprogram under nästa mandatperiod. INLEDNING Den socialdemokratiska politiken i Simrishamns kommun är formulerad i detta kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammets syfte är att ange inriktningen av vår politik under kommande mandatperiod 2023 till 2026. Här anges inriktningen i de frågor som är viktiga för kommunens utveckling och för människorna som lever och verkar här. Socialdemokratin i…

Läs mer

Kommunfullmäktige kandidater 2023-2026

Läs mer

Kommunfullmäktige kandidater 2023-2026

Läs mer

Kommunfullmäktige kandidater 2023-2026

Läs mer

Kommunfullmäktige kandidater 2023-2026

Läs mer

Kommunfullmäktige kandidater 2023-2026

Läs mer
facebook Twitter Email