Mandatperioden 2015-2018

Socialdemokraterna har under den gånga mandatperioden gjort följande:
Samhällsbyggnadsnämnden
Detta har vi gjort:
– Asfalterat om våra gator o vägar samt bytt ut armaturerna på våra gatlampor
– Beslutat om avtal med Tomelilla om nytt vatten till norra kommundelen
– Påbörjat ombyggnaden av reningsverket i Kivik samt bygger om reningsverket i Simrishamn
– Tullhusstranden har byggts om
– Förnyelser av lekplatser
– Byggt om Borrby o Hammenhögs torg samt byggt till offentliga Toaletter både i Hammenhög o Borrby
– Byggt Multiarenor och nytt utegym i Gärsnäs o Jonebergsparken
– Byggt nya GC vägar runt om i kommunen
– Byggt om Tobiviksområdet

Detta vill vi göra:
– Utveckla hamnarna
– Snabba på fler byggklara tomter
– Fortsätta satsningen på vatten och avlopp
– Fortsätta underhållet på gator o vägar
– Planera för fler gång och cykelvägar samt ridleder i kommunen
– Tillsammans med Region Skåne utveckla kollektivtrafiken i vår kommun
– Se över Översiktsplanen
– Fortsätta utbyggnaden av sjöfartsstråket
– Bygga om Skillingebycentrum och hamnen enligt tidigare plan
– Titta över behovet av fler offentliga toaletter


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *