Beslut om skolor

En skola ska präglas av trygghet och arbetsro och vi socialdemokrater sätter barnperspektivet framför ekonomin. Ett majoritetsbeslut som vi är stolta över togs i barn o utbildningsnämnden den 29 september om att nuvarande skolorganisation ska vara oförändrad i fem år framåt. Kommunens skolor i framförallt norra delen kan andas ut och koncentrera sig på att…

Läs mer
facebook Twitter Email