Beslut om skolor

En skola ska präglas av trygghet och arbetsro och vi socialdemokrater sätter barnperspektivet framför ekonomin.
Ett majoritetsbeslut som vi är stolta över togs i barn o utbildningsnämnden den 29 september om att nuvarande skolorganisation ska vara oförändrad i fem år framåt.
Kommunens skolor i framförallt norra delen kan andas ut och koncentrera sig på att ge barnen, lärare och föräldrar trygghet och arbetsro.
Vi vann också majoritet i vårt förslag att ta fram en renodlad skolplan för kommunen i sin helhet där barnperspektivet genom en barnkonsekvensanalys ska vara vägledande. Då kommer helheten att belysas och inte som nu att enbart de norra skolorna.
Nu hoppas vi att samtliga partier som stått bakom detta beslut håller fast vid sina ställningstaganden ända fram till kommunfullmäktige där det slutgiltiga beslutet tas.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *