Välkommen till Röd torsdag

Läs mer

Kyrkoval 2021

Välkommen på ett öppet möte

Vill du engagera dig som kyrkopolitiker

Läs mer

Politiska gruppmöten 2021

Här är ett kalendarium på de möten som vi diskuterar oss fram till politiska beslut

Du är som medlem hjärtligt välkommen att medverka på dessa möten Alla börjar kl 18:00 och plats meddelas senare

Läs mer
facebook Twitter Email