Vad vill vi – Vad har vi gjort

Här presenterar vi vad vi vill i respektive nämnd
Samt även vad vi gjort under denna mandatperiod

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen vad vi gjort och vad vi vill
Barn o utbildningsnämnden
BuN vad har vi gjort och vad vill vi
Socialnämnden
Soc vad har vi gjort och vad vill vi
Samhällsbyggnads nämnden
SbN vad har vi gjort och vad vill vi
Kultur o Fritids
KoF vad har vi gjort och vad vill vi

facebook Twitter Email