Medlemsavgift

Medlemsavgift 2019
Har du inte fått något inbetalningskort för medlemsavgiften? Lugn!!!!!
Numera är du medlem ett år framåt vilket innebära att har du betalat medlemsavgiften i januari kommer ett nytt inbetalningskort januari nästkommande år.
Frågor? Hör av dig till soc.simrishamn@okraft.nu

facebook Twitter Email