Mandatperioden 2015-2018

Socialdemokraterna har under den gånga mandatperioden gjort följande:

Socialnämnden

Infört önskad sysselsättningsgrad
– Öppnat Café Stinsen vid centralstationen som daglig verksamhet
– Testat nya IT hjälpmedel och investerat i nyckelgömmor inom hemtjänsten
– Anställt aktivitets samordnare på särskilda boenden
– Tredje plats nöjda brukare i nationell enkät
– Omstart på Senior sport school
– Startat enhet i Borrby med inriktning kognitiv svikt, psykisk ohälsa och missbruk
– Tog 5:e plats på nationell nivå angående delaktighet inom LSS

Detta vill vi göra:

– Vården ska bygga på att man som äldre är delaktig och känner sig trygg samt upplever ett välbefinnande.
– Vård- och omsorgspersonal bör få tillgång till fortbildning för ett tidigt
uppmärksammande och ge rådgivning vad gäller psykisk hälsa
– Utveckla Senior Sport School kurser som en återkommande insats
– Hitta nya och utmanande sysselsättningar/arbete inom daglig verksamhet tillsammans med det lokala näringslivet
– Allmänna lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med nedsatt
rörelse- och orienteringsförmåga och att vid all offentlig upphandling ska krav ställas på tillgänglighet för
personer med funktionsvariationer.
– Göra en tillgänglighetsinventering för att koppla denna till en handlingsplan
– Införa sällskap vid måltiden för att främja aptiten och tillsammans med
frivilligorganisationerna anordna måltidssällskap inom hemtjänsten.
– Vid bedömningen av behovet av särskilt boende ska särskild hänsyn tas till personer över 85 år.
– Kulturens roll i all vård och omsorg ska utvecklas och att metoder skapas så att detta kan genomföras på
brukarens egna villkor
– Personer med flera sjukdomar som behöver vård och omsorg från både kommunen,
primärvården och sjukvården samtidigt ska känna av en god samverkan mellan
kommunen och Region Skåne för en god vård och omsorgskvalitet.


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *