Insändare

Vi socialdemokrater håller fullständigt med de kritiska synpunkter som framkommit angående Simrishamnsförslaget.
Vi tog politisk strid för att behålla den tidigare och analoga ordningen vad gäller medborgarförslag och varnade redan ifrån början för de negativa konsekvenser vi nu kan läsa om i insändare efter insändare. När frågan var uppe i kommunfullmäktige så var vi mycket tydliga med vår kritik mot att använda sig av den så kallade Simrishamnsförslagen. En av vår största oro var just att en del människor kom att få det svårare att lämna in medborgarförslag och det visar ju nu när vi ser att flera insändare är just kritiska mot svårigheten att kunna både skriva förslag men också att kunna rösta på förslagen. Men tyvärr förlorade vi denna politiska strid och den nya hanteringen av medborgarförslag röstades igenom av alliansen och Sverigedemokraterna.
Det är givetvis inte alls bra att vissa grupper i vårt samhälle exkluderas vad gäller sina möjligheter till demokratisk påverkan och delaktighet.
Socialdemokraternas absoluta utgångspunkt är att vi istället för att försvåra, ska underlätta medborgarnas möjligheter till att göra sin röst hörd och kunna påverka både politiker och samhällsutvecklingen. Detta måste gälla alla oavsett vem du är. Vi kan inte som kommun införa system som gör att du måste be om hjälp.
Pia Ingvarsson (S) Karl-Erik Olsson (S) Christer Grankvist (S)


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *