Insändare 4 juli

Byskolorna är för oss mycket viktiga. Dels för att upprätthålla en levande landsbygd och dels för att de riktigt små barnen får stanna på sin hemskola istället för att redan som småttingar tvingas ut i trafiken. Det är något vi Socialdemokrater fäster stor vikt vid och är om något att ha barnen i fokus! Skolorna i Kivik och Sankt Olof måste få lugn och ro. Ytterst handlar det om politisk vilja.
Oppositionens budgetförslag 2020 om att tillföra barn- och utbildningsnämnden (bun) 10,5 milj avslogs. I ilfart tillsattes istället en skolöversyn och det är bråttom har ordföranden i bun sagt då pengar måste sparas och det finns inte ett öre mer till bun. Alliansen i bun har i sitt budgetförslag, med stöd av SD också beslutat att spara 5 milj på grundskolan 2021 och 10 milj 2022.
Nu är skolöversynen klar och förvaltningen har levererat vad Alliansen beställt och anvisat möjlighet till en organisation som är nedminskad till den budgetnivå som Alliansen beslutat om. Man är tydlig med att det är en ren ekonomisk översyn.
Trots att förvaltningen redovisat just vad Alliansen beställt kommer man själva med ytterligare ett alternativ, vilken dessutom innebär en fördyring.
Alliansen ska begära tilläggsanslag från fullmäktige säger nu plötsligt både ordförande Jan Rejdnell (L) och 1:e vice ordförande i bun Jaennine Olesen (M) i YA. Dagen efter vidhåller i YA kommunalrådet Ovesson (M) att bun ska klara sig med de pengar man tilldelats. Om man nu sitter i en majoritet är det hedersamt att ha förankrat sin politik innan man går ut med den i media. Kommunalrådet leder faktiskt den Allians som lämnat in ett fördyrande förslag, helt stick i stäv med det budgetbeslut Alliansen själv tog i fullmäktige!
Till saken hör att Alliansen har avslagit S och oppositionens förslag om tilläggsanslag till bun två gånger, där bl.a. anslag till byskolorna har funnits med. Ovesson (M) har i media med emfas betonat vikten av att hålla budget och att man ska ha respekt för fullmäktiges beslut!
Nu gör man precis tvärtom!
S vill värna byskolorna och vi ser dem som ett viktigt inslag i vår landsbygdskommun och för att byarna ska leva. Därför är inte byskolorna bara en utbildningsfråga, utan en övergripande fråga av vikt för hela kommunen!
Pia Ingvarsson (S)
Christer Grankvist (S


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *