Dag: 29 augusti 2022

  • Handlingsprogram 2023-2026

    Vårt handlingsprogram under nästa mandatperiod. INLEDNING Den socialdemokratiska politiken i Simrishamns kommun är formulerad i detta kommunala handlingsprogram. Handlingsprogrammets syfte är att ange inriktningen av vår politik under kommande mandatperiod 2023 till 2026. Här anges inriktningen i de frågor som är viktiga för kommunens utveckling och för människorna som lever och verkar här. Socialdemokratin i…