Vi bygger broar

Just nu pågår det väldigt mycket diskussioner angående cykelväg Skillinge – Hammar. Vi socialdemokrater stödjer byggandet av cykelvägen som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Projektet har blivit dyrare under resans gång och kan bli ännu dyrare om det försenas än mer. Hoppar vi av blir vi skyldiga att vara med och betala det som redan lagts ner…

Läs mer
facebook Twitter Email