Julhälsning

Läs mer

Medlemsmöte

Välkommen till ett fysiskt medlemsmöte den 9 december Mötet blir på Rådhuset i stora salen

Läs mer

Röd torsdag

Välkommen på Röd torsdag 2021-11-11 Norrmans cafe i Gärsnäs

Läs mer

Vi bygger broar

Just nu pågår det väldigt mycket diskussioner angående cykelväg Skillinge – Hammar. Vi socialdemokrater stödjer byggandet av cykelvägen som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Projektet har blivit dyrare under resans gång och kan bli ännu dyrare om det försenas än mer. Hoppar vi av blir vi skyldiga att vara med och betala det som redan lagts ner…

Läs mer

Kyrkoval

Rösta för en öppen och demokratisk folkkyrka med framtidstro #kyrkoval21 #röstarött

Läs mer

Fredagsmys

Alla hälsas välkomna

Läs mer

Äldreomsorgslyftet

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen satsar på äldreomsorgen. 10,8 miljoner till Simrishamn och nu utbildar vi 27 vårdbiträden till undersköterskor

Läs mer

Rådslag

Välkommen att anmäla dig så skickar vi en länk Mobil 070 696 07 05

Läs mer

Rådslag

Hej Här kommer en inbjudan att medverka i diskussioner angående Hälsa vård o omsorg. Alltså inom socialnämndens verksamheter Kommande stora beslut inom särskilt boende, framtidsfrågor som vi kan ta med oss i valet 2022 Eller om du har frågor inom denna nämnds områden Varmt välkommen att delta

Läs mer

Välkommen till Röd torsdag

Läs mer
facebook Twitter Email