Året 2020

Tittar vi framåt kommer vi minnas året 2020 som det året då allting stannade upp. Vi kröp in i våra bubblor och kommunicerade allt mer via digitala medier. Allt för att minska smittspridningen. Men att vi inte kunnat träffas och diskutera politik sätter demokratin på prov. Alla digitala möten via Teams Zoom eller andra verktyg…

Läs mer

Beslut om skolor

En skola ska präglas av trygghet och arbetsro och vi socialdemokrater sätter barnperspektivet framför ekonomin. Ett majoritetsbeslut som vi är stolta över togs i barn o utbildningsnämnden den 29 september om att nuvarande skolorganisation ska vara oförändrad i fem år framåt. Kommunens skolor i framförallt norra delen kan andas ut och koncentrera sig på att…

Läs mer

Röd torsdag

Läs mer

Insändare

KRITIKEN MOT SIMRISHAMNSFÖRSLAGEN ÄR BEFOGAD

Vi socialdemokrater håller fullständigt med de kritiska synpunkter som framkommit angående Simrishamnsförslaget. Vi tog politisk strid för att behålla den tidigare och analoga ordningen vad gäller medborgarförslag och varnade redan ifrån början för de negativa konsekvenser vi nu kan läsa om i insändare efter insändare. När frågan var uppe i kommunfullmäktige så var vi mycket…

Läs mer

Måns Nils torg

Måns Nils torg i Borrby har länge varit i behov av renovering och uppgradering av statusen. Vi socialdemokrater drev på i budget så att projektet flyttades fram. Nu blir det verklighet under 2020. Gå gärna in och påverka hur du vill att torget ska utformas. Kopiera denna länk https://www.simrishamn.se/blog/2020/08/03/vad-tycker-du-om-mans-nils-torg?fbclid=IwAR1ydGDGU5PngvfAt3hGiHSImZUvd4kZx-Rxo6WMqR_A1AgvX6JrNDZXElw

Läs mer

Familjecentral

Socialdemokraterna har drivit att inrätta en Familjecentral i Simrishamn. Budget 2019 samt 2020 har vår budget finansierat en Famlijecentral. Nu tar Alliansen bollen och lägger ett förslag som om det vore deras från början.

Klipp från webbversion Ystads Allehanda ”Frågan om en familjecentral har S drivit” Oppositionen välkomnar förslaget om en familjecentral. Men menar att alliansen mer eller mindre plockar upp oppositionens tidigare förslag. – Frågan om en familjecentral har S drivit i vårt budgetförslag nu två år på rad En av tre saker som alliansen avser att satsa…

Läs mer

Insändare 4 juli

Socialdemokraterna svarar på (L) insändare om "Hur liten kan en grundskola vara"?

Byskolorna är för oss mycket viktiga. Dels för att upprätthålla en levande landsbygd och dels för att de riktigt små barnen får stanna på sin hemskola istället för att redan som småttingar tvingas ut i trafiken. Det är något vi Socialdemokrater fäster stor vikt vid och är om något att ha barnen i fokus! Skolorna…

Läs mer

Glad Midsommar önskar Simrishamns Arbetarekommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 2020-06-03

Kommunstyrelsen har idag 3 juni beslutat att avslå vårt förslag om en sommargåva till personalen. I dessa Corona tider förslog vi att ge en sommargåva till personalen på 1000 kr. Skattemässigt har detta öppnats upp av den S ledda regeringen tillsammans med C o L att bli skattefritt. Vi ville att sommargåvan skulle användas i…

Läs mer

Röd torsdag

Per-Arne Håkansson och Pia Ingvarsson finns på plats i Brunnsparken

Välkommen att prata poltik över en fika

Läs mer
facebook Twitter Email