Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Berit Olsson

Läs mer

Vad vill vi – Vad har vi gjort

Här presenterar vi vad vi vill i respektive nämnd Samt även vad vi gjort under denna mandatperiod Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen vad vi gjort och vad vi vill Barn o utbildningsnämnden BuN vad har vi gjort och vad vill vi Socialnämnden Soc vad har vi gjort och vad vill vi Samhällsbyggnads nämnden SbN vad har vi gjort…

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Agneta Åhlin

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Peter Bernhorn

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Linda Olsson

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat ElseBeth Rolf

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Pia Ingvarsson

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Karl-Erik Olsson

Läs mer

Mandatperioden 2015-2018

Barn och utbildningsnämnden

Socialdemokraterna har under den gånga mandatperioden gjort följande: Detta har vi gjort: – Vi har beslutat att successivt återta huvudmannaskapet för den kommunala vuxenutbildningen. – Vi erbjuder elever en naturupplevelse genom vår naturskola – Byggt upp och ut kommunens gymnasieskola med resultat att vi alla nu fått se glada och framgångsrika elever fira studenten på…

Läs mer

Mandatperioden 2015-2018

Samhällsbyggnadsnämnden

Socialdemokraterna har under den gånga mandatperioden gjort följande: Samhällsbyggnadsnämnden Detta har vi gjort: – Asfalterat om våra gator o vägar samt bytt ut armaturerna på våra gatlampor – Beslutat om avtal med Tomelilla om nytt vatten till norra kommundelen – Påbörjat ombyggnaden av reningsverket i Kivik samt bygger om reningsverket i Simrishamn – Tullhusstranden har…

Läs mer
facebook Twitter Email