Ledande S politiker träder tillbaka

Kommunstyrelsens ordförande den gångna mandatperioden, Karl-Erik Olsson (S), har meddelat att han träder tillbaka. Han skriver i ett meddelande: Vill med detta brev bara meddela er att jag på Socialdemokraterna i Simrishamn kommuns nomineringsmöte meddelade att jag nu lämnar min post som 2:e vice ordförande efter att varit 2:e vice ordförande och kommunstyrelsens ordförande i…

Läs mer

Kalendarium 2019

Kalendarium 2019 Datum Plats Kl 28-aug Kf grupp Nämndträff Återkommer 18:00 04-sep Ak styrelsemöte SAP lokalen 18:00 28-sep Workshop Ak styrelse Återkommer Återkommer 02-okt Medlemsmöte SAP lokalen 18:00 23-okt Kf grupp Nämndträff Återkommer 18:00 08-nov Ak styrelsemöte planering SAP lokalen 16:00 20-nov Kf grupp Nämndträff Återkommer 18:00 28-nov Medlemsmöte SAP lokalen 18:00

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Berit Olsson

Läs mer

Vad vill vi – Vad har vi gjort

Här presenterar vi vad vi vill i respektive nämnd Samt även vad vi gjort under denna mandatperiod Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen vad vi gjort och vad vi vill Barn o utbildningsnämnden BuN vad har vi gjort och vad vill vi Socialnämnden Soc vad har vi gjort och vad vill vi Samhällsbyggnads nämnden SbN vad har vi gjort…

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Agneta Åhlin

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Peter Bernhorn

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Linda Olsson

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat ElseBeth Rolf

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Pia Ingvarsson

Läs mer

Socialdemokraternas kandidater

Vi presenterar kommunfullmäktige kandidat Karl-Erik Olsson

Läs mer
facebook Twitter Email